คุณรู้จักเว็บไซต์สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จากที่ไหน?

เพื่อนบอก 14.15 %
จากเว็บไซต์ 16.98 %
จาก Search Engine 26.42 %
บังเอิญเข้ามาเอง 19.81 %
อื่นๆ 22.64 %

จำนวนผู้ที่โหวต 106 คน