WWW THAI-TBA   
ปฏิทินข่าวสาร
ประจำเดือน เมษายน
อาจ.อ.พ.พฤศ.ส.
---1234
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
เดือนก่อนนี้เดือนถัดไป

คุณรู้จักเว็บไซต์สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จากที่ไหน?

เพื่อนบอก
จากเว็บไซต์ต่างๆ
จาก Search Engine
บังเอิญเข้ามาเอง
อื่นๆแสดงผล Poll ทั้งหมด
 

qrcode

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
00674


องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งยุโรป (EFSA) รับรอง“แอสพาร์แทม” ปลอดภัยต่อการบริโภค
(วันที่ 0000-00-00 )

กรุงเทพฯ – 23 ธันวาคม 2556 – สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยได้เปิดเผยผลการศึกษาของ องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority หรือ EFSA) เกี่ยวกับ แอสพาร์แทม ซึ่งเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดไม่มีพลังงานว่า มีความปลอดภัยต่อการบริโภคและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผลการศึกษาชิ้นนี้สอดคล้องกับความเห็นของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกที่มีมาอย่างยาวนาน และเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัยของแอสพาร์แทมได้เป็นอย่างดี 

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ได้เปิดเผยว่า ดร. อลิเซีย มอร์เทนเซน ประธานคณะทำงานด้าน Food Additives and Nutrient Sources Added to Foods (ANS) แห่งองค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ได้แถลงถึงผลการศึกษาด้านความปลอดภัยในการบริโภคแอสพาร์แทมทั้งในมนุษย์ และสัตว์ทดลอง ซึ่งพบว่าแอสพาร์แทมเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีอันตรายใดๆ ต่อการบริโภค และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงลึกและครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีการดำเนินการมา จึงน่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอสพาร์แทมเป็นส่วนประกอบได้เป็นอย่างดี

นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า “นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ศึกษาความปลอดภัยของแอสพาร์แทมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี  ส่วนในประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุญาตให้ใช้แอสพาร์แทมเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มมายาวนานกว่า 7 ปีแล้ว แอสพาร์แทมมักถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมร่วมกับวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดอื่นๆ เพื่อลดปริมาณพลังงานและสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ตลอดจนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำเป็นต้องควบคุมการบริโภคน้ำตาลเป็นพิเศษด้วย

นอกจากผลการศึกษาล่าสุดจาก EFSA แล้ว ยังมีองค์กรด้านอาหารและสุขภาพทั่วโลกอีกหลายแห่งที่ยืนยันถึงความปลอดภัยของแอสพาร์แทม เช่น คณะกรรมการร่วมด้านวัตถุเจือปนอาหารแห่งองค์กรอนามัยโลก (Joint Committee on Food Additives (JECFA) of the World Health Organization (WHO)) องค์กรอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture Organization (FAO)) และหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารในอีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาของ EFSA ชิ้นนี้ จะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอสพาร์แทมเป็นส่วนผสมได้อย่างมั่นใจ และไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพตามมาแต่อย่างใด” นายวีระกล่าวสรุป

ผลการศึกษาของ EFSA ฉบับเต็มสามารถดูได้ที่ http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3496.pdf.

# # #

เกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยวัตถุประสงค์มุ่งมั่นในการสร้างกลไกทางธุรกิจอันส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานร่วมกัน และเป็นกลไกในการประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเอื้ออำนวยให้สมาชิกสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยมี นายพรวุฒิ สารสิน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกร่วมเป็นกรรมการ

ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้แก่
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท โคคา-โคลา(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน)
บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท บางกอกแคน แมนนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ฝาจีบ จำกัด(มหาชน)
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พรอสแพค อุตสาหกรรม จำกัด????????????????????????????
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 20 ซอยเฉยพ่วง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel./ Fax. 02-0622633 อีเมล์ : Contact.thaitba@gmail.com